Video design for Svenska Litteratursällskapets År högtid 2015-2017

Lightdesigner Jenni Pystynen

Video documentation James Medcraf and Joona Petterson

Svenska Litteratursälskapets Årshögtid 2015

Watch video documentation on vimeo

Runebergsdagen 2015